xTest.uz Diagnostik testlar
Kirish ballari Blok testlar DTM testlar

1-sinfni oʻqitadigan oʻqituvchilar oliy yoki birinchi toifali boʻlishlari shart

30-iyun 06:56
1-sinfni oʻqitadigan oʻqituvchilar oliy yoki birinchi toifali boʻlishlari shart

Yangi o‘quv yilida 1-sinf o‘quvchilarini o‘qitadigan o‘qituvchilar uchun belgilangan talablar quyidagicha:

  1. 1-sinfni oʻqitadigan oʻqituvchilar oliy yoki birinchi toifali boʻlishlari shart. Bu talab o‘quvchilarga sifatli ta’lim berishni ta’minlash uchun muhimdir.
  2. Oʻqituvchining nutqi ravon, kreativ fikrlay oladigan, zamon talablariga mos boʻlishi kerak. Bu sifatlar o‘quvchilarning darslarga qiziqishini oshiradi va ularning ta’lim jarayonida muvaffaqiyatli bo‘lishiga yordam beradi.
  3. 1-sinfni olayotgan oʻqituvchi kamida 10 yillik tajribaga ega boʻlishi lozim. Tajribali o‘qituvchilar dars jarayonida yuzaga keladigan muammolarni tez va samarali hal qilishadi.
  4. 1-sinf oʻqituvchisi yangi avlod darsliklaridagi ingliz tilida berilgan matematika, informatika faniga oid terminlarni yoddan bilishi kerak. Bu, o‘quvchilarning zamonaviy fanlarga qiziqishini oshirishda muhim omil hisoblanadi.
  5. 1-sinf oʻqituvchisining taʼlimiy bir yillik loyihasi boʻlishi va shu loyiha asosida 1-sinfga dars berishi kerak. Loyihalashga asoslangan ta’lim usuli o‘quvchilarning chuqurroq bilim olishlariga yordam beradi.
  6. 1-sinf oʻqituvchisi loyiha ustida ishlay oladigan ijodkor ustoz boʻlishi va oʻquvchilarini ham ijodkorlikka unday olishi shart. Bu esa o‘quvchilarning kreativ va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Ushbu talablar maktablarda sifatli ta’limni ta’minlash va o‘quvchilarning har tomonlama rivojlanishi uchun muhimdir.