xTest.uz Diagnostik testlar
Kirish ballari Blok testlar DTM testlar

Kun tartibiga rioya qilish shartmi?

19-may 22:49
Kun tartibiga rioya qilish shartmi?

Kun tartibi tuzishning eng muhim jihati shundaki, inson kunlik vazifalarini aniq belgilab oladi, unga qat’iy amal qilish uchun o‘z sabrini ham rivojlantirib boradi. Agar inson qanchalik sabrini rivojlantirib borsa, unda hayotda bo‘ladigan ba’zi to‘siqlar oldida o‘zini yo‘qotib qo‘ymaslikka yordam beradi.

  • Ertalab turishi bilan inson o‘zini yaxshi so‘zlar bilan siylashi lozim;
  • Har kun uchun amal qiladigan iqtibosingizni oynaga qarab takrorlang;
  • Berilgan imkoniyatni to‘g‘ri taqsimlang;
  • Ertaga qilinadigan rejalar bir kun oldin boshlanishini unutmang;
  • Ishlaringizni muhimliligiga ko‘ra vaqtlarga qo‘yib taqsimlang.