xTest.uz Diagnostik testlar
Kirish ballari Blok testlar DTM testlar

Ona tili va adabiyot fanidan milliy sertifikat imtihonida qanday bo‘limlardan test tuziladi?

08-mart 15:35
Ona tili va adabiyot fanidan milliy sertifikat imtihonida qanday bo‘limlardan test tuziladi?

Davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturlari asosida ona tili va adabiyot fanining quyidagi bo‘limlari qamrab olinadi:

  1. Fonetika
  2. Grafika
  3. Orfografiya
  4. Orfoepiya
  5. Leksikologiya
  6. Frazeologiya
  7. Grammatika
  8. Uslubiyat
  9. Adabiyot tarixi
  10. Adabiyot nazariyasi